top of page

ראש בראש - התכנה הטובה ביותר לועידות  וידאו

בתקופה זו עולה הצורך בניהול פגישות מרחוק בצורה יעילה וקלה, אחד השירותים שעלו והתבלטו הוא שירות אפליקציית ZOOM, אך זהו לא השירות היחיד המציע ניהול שיחות וידאו מרחוק הכולל גם שיתוף מסכים וקבצים, בעמוד זה נבצע השוואת "ראש בראש" של 3 התוכנות הנפוצות ביותר בעולם זום, סקייפ ווטסאפ. מן הסתם ישנן תוכנות רבות נוספות כמו הנגאאוט של גוגל ופייסטיים של אפל, אך קצרה היריעה מלסקור את כולן ולכן התמקדנו בשלוש התוכנות / שירותים הללו. הסקירה תכלול 5 תחומים - סוגי מכשירים נתמכים, תנאי מינימום לשימוש בשירות, סוגי שיחות, מאפייני שיחות ועידה, וממשקים נוספים.

נתחיל בטבלה המסכמת את כל הנתונים ואת השירות הבולט בכל תחום.

zoom skype whatsapp comparison
bottom of page